Kasvava infograafi - tuloksellista hakukoneoptimointia

Miksi yrittäjä tarvitsee hakukoneoptimointia?

Jutta Hakukoneoptimointi (SEO), Yrittäjyys

Olet sijoittanut reilun siivun markkinointibudjetistasi uusiin, trendikkäisiin verkkosivuihin, mutta sivuston kävijämäärät pysyvät alhaisina? Olet myös ehkä panostanut hakusana- ja bannerimainontaan, mutta hakukoneiden luonnollisten tulosten puolelta ei juuri saavu kävijöitä sivustollesi.

Tiedätkö, miten yrityksesi verkkosivut sijoittuvat hakukoneiden luonnollisissa tuloksissa tärkeimmillä avainsanoilla? Voit testata sivustosi hakukonenäkyvyyttä kirjoittamalla tarjoamasi palvelun tai tuotteen nimen hakukoneen hakukenttään. Jos olet paikallinen toimija, lisää hakulausekkeeseen toimipaikkasi, esimerkiksi ”kukkakauppa oulu”. Jos yrityksesi sivustoa ei löydy ensimmäiseltä, eikä toiseltakaan hakutulossivulta, sen hakukonenäkyvyys on todennäköisesti huono. Hakukoneoptimointi voi tarjota ratkaisun ongelmaasi.

Mitä hakukoneoptimointi on?

Kasvava infograafi - tuloksellista hakukoneoptimointia

Hakukoneoptimointi tähtää verkkosivujen luonnollisen näkyvyyden parantamiseen. Sen tavoitteena on nostaa sivuston sijoitusta hakukoneiden orgaanisissa tuloksissa, tavallisesti yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisillä avainsanoilla. Sen hyviin puoliin kuuluu muun muassa se, että kun se toteutetaan asiantuntemuksella ja kokonaisvaltaisesti, tulokset voivat olla melko pysyviä. Maksettu mainonta häviää mainospaikalta sillä sekunnilla, kun rahahanat sulkeutuvat, mutta hakukoneoptimoinnin avulla voi saavuttaa pitkäaikaisia tuloksia.

Ideaalein tilanne kuitenkin on, että hakukoneoptimointia tehdään pitkäjänteisesti. Projektin alussa tehdään sivustoanalyysi (SEO-audit), jonka pohjalta sivustolle toteutetaan tarvittavat sisällölliset ja tekniset korjaus- ja optimointitoimenpiteet, mutta työtä kannattaa jatkaa säännöllisesti sijoituksia, kävijämääriä ja tavoitteiden toteutumista tarkkaillen. Jos toimit alalla, jossa sesongit vaikuttavat esimerkiksi myyntiin tai tuotevalikoimaan, on erityisen tärkeää, että sivustoa optimoidaan ajallisesti eri sesonkien mukaan, hyvissä ajoin.

Hakukoneoptimointi aloitetaan SEO-auditilla

Hakukoneoptimointi kannattaa aloittaa sivustoanalyysillä, eli SEO-auditilla, joka kertoo sinulle sivustosi tämänhetkisen tilanteen hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Kattava audit kartoittaa mm. sivuston nykyisen hakukonelöydettävyyden, käytettävyyden, näkyvyyden keskeisillä avainsanoilla, linkkiprofiilin, sekä sivuston teknisen ja sisällöllisen tilanteen. Auditin kautta saat tiedon ongelmakohdista, niiden merkityksestä hakukonenäkyvyyden kannalta, sekä suositukset niiden korjaamiseen.

Avainsanatutkimus kertoo, millä termeillä asiakkaasi hakevat palveluitasi

Tavallisesti yrittäjät tietävät 2-3 tärkeintä hakusanaa liiketoimintaansa liittyen, jotka ovat useimmiten yrityksen tarjoamat palvelut. Harvemmin he ovat tietoisia siitä, millä muilla termeillä heidän palveluitaan haetaan. Toisinaan toimialan ammattikieli ja -sanasto on juurtunut niin vahvasti yrittäjän mieleen, ettei hän tule ajatelleeksi, että etsiessään yrittäjän tarjoamia palveluita, alaa tuntematon asiakas tekee haun todennäköisesti ns. maallikkotermejä käyttäen.

Suosituimpien avainsanojen lisäksi on hyvä kartoittaa eri variaatiota ja vaihtoehtoja toimialaan liittyviin hakutermeihin – jos hakukoneoptimoinnin avulla tavoitellaan brändinäkyvyyttä, laaja temaattinen tutkimus avaa suuntia palveluihin liittyvien termien lisäksi, mm. sisältömarkkinoinnin tueksi. Kilpailluimmilla toimialoilla kannattaa usein panostaa myös hieman vähemmän haettuihin ja kilpailtuihin, mutta relevantteihin avainsanoihin. Kilpailu kaikkein suosituimmilla avainsanoilla voi olla toisinaan niin kovaa, että on kannattavampaa ja tuloksellisempaa panostaa muihin termeihin.

Hakukoneoptimointiprojekti kannattaa aloittaa SEO-auditin yhteydessä tehtävällä avainsanatutkimuksella, joka kartoittaa yrityksen liiketoiminnan ja tavoitteiden kannalta keskeiset avainsanat, niiden hakumäärät ja kilpailutilanteen. Hyvän tutkimuksen pohjalta voidaan määrittää tärkeimmät avainsanat hakukoneoptimoinnille. Lisäksi se antaa hyviä vinkkejä myös esimerkiksi sisältömarkkinoinnille ja -strategialle, joiden on hyvä muutenkin kulkea tiiviisti yhdessä hakukoneoptimoinnin kanssa.

Paikallinen toimija, hakukonenäkyvyys on nyt tärkeämpää kuin koskaan!

Google esittää vuoden 2017 hakukäyttäytymistä kuvaavassa Consumer Barometer -tutkimuksessaan hakukoneiden nykykäyttäjiä kärsimättömämmiksi, vaativimmiksi ja uteliaimmiksi kuin koskaan. Kun olemme esimerkiksi tien päällä, ja meille syntyy tarve tiettyyn tuotteeseen tai palveluun, haluamme välittömästi vastauksen, mistä ja miten saamme sen. Haluamme tiedon nyt, jotta voimme seuraavassa hetkessä astua liikkeeseen, joka tarjoaa vastauksen tarpeeseemme.

Tarjoatko palveluitasi tietyllä alueella, tai onko sinulla kivijalkamyymälä? Jos toimit paikallisesti, verkkosivujesi näkyvyys hakukoneissa on nyt tärkeämpää kuin koskaan. 76% mobiilikäyttäjistä, jotka tekevät paikallisen haun älypuhelimellaan, vierailevat etsimässään yrityksessä saman päivän aikana. Jos haluat kuulua yrityksiin, joiden ovimatto kuluu nopeasti, verkkosivusi on löydyttävä hakukoneista silloin, kun asiakkaat etsivät tarjoamiasi palveluita.

Kärsivällisyys kannattaa

Hakukoneoptimointi ei nosta sivustoasi hakutulosten kärkeen yhdessä yössä. Usein tulokset näkyvät vasta useampien kuukausien päästä. Hakukoneoptimointiin kannattaakin suhtautua prosessina, pitkäjänteisenä tekemisenä, jonka tulokset kantavat kauas. Siksi kannattaakin aloittaa ajoissa, ja kääntyä asiantuntevan toimijan puoleen. Mitä aiemmin aloitat, sen paremmat tulokset näet huomenna – verkossa, sekä yrityksesi kassassa.